Su Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri

Gita İnşaat Su Arıtma ve Atıksu Arıtma Tesisleri

Gita İnşaat, su arıtma ve atıksu arıtma sistemlerinde;

• Su arıtma sistemi taahhüt işleri,

• Atıksu arıtma sistemi taahhüt işleri,

• Projelendirme ve dizayn çalışmaları,

• Arıtılabilirlik çalışmaları,

• Supervizörlük ve danışmanlık,

• Arıtma ekipmanları pazarlama,

• Mekanik ekipman imalatı,

• Servis hizmeti, bakım onarım ve yedek parça temini,

• Periyodik danışmanlık hizmeti,

• Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi, modernizasyon, otomasyonunun kurulması, konularında profesyonel hizmetler vermektedir.

Ayrıca, çevre koruma teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmamız; tesisin kurulması için gerekli olan fizibilite çalışması, planlama, proses seçimi, temel ve detay mühendislik hizmetleri, laboratuar ve pilot tesis çalışmaları, yurtdışı ve yurtiçi ekipman ve malzeme temini, ekipman imalatı, inşaat işleri yapımı veya süpervizyonu, enstrümantasyon ve tesis otomasyonu, komple montaj işleri, yüzey koruma, işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, tesisin işletmeye alınması ve teslimi adımlarını kapsayan bir çalışma stratejisi izlemektedir..

Su Temini Ve Su Arıtma Tesisleri

Dünyada temiz su daha kıt ve değerli hale geldikçe, çeşitli su kullanımları için uygun kalitede su hazırlamanın önemi de artmaktadır. Şehirlerin içme suyu ihtiyacının ve endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlar için özel kalite gereklerinin karşılanması su arıtma mühendisliğinin hayati görevini oluşturmaktadır.

Gita İnşaat, kasabalardan şehirlere çeşitli büyüklüklerdeki yerleşim yerleri için içme suyu arıtma tesislerini (tasarımlarını da gerçekleştirerek) kurmuştur.

Gita İnşaat ayrıca endüstriyel, ticari ve evsel kullanımlarla ilgili ihtiyaçlara paket ve özel tasarım tesis ve ekipman ile çözüm getirmektedir.

Kullanılan teknolojiler arasında; bulanık ve hümik suların berraklaştırılması için pıhtılaştırma, yumaklaştırma, basit veya lamelli çökeltme, basınçlı veya yerçekimli hızlı kum filtrasyonu, yavaş kum filtrasyonu, özellikle yeraltı sularında demir ve mangan giderimi için oksidasyon/filtrasyon, zeolit filtrasyonu, sert suların arıtımı için iyon değiştirme, kireç/soda yöntemleri; tuzluluk giderimi için iyon değiştirme ve ters ozmoz; organik maddelerin giderimi için biyolojik arıtma, dezenfeksiyon için de aktif karbon adsorpsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemleri bulunmaktadır.

İçme suyu ve kullanım suyu arıtma sistemleri konusunda genel uygulama alanlarımız;

• Filtrasyon :

Kum filtresi, Multimedya filtre, aktif karbon filtre, metal mineral filtre, kartuş filtreler, seperatör filtreler şeklinde uygulama alanı bulur.

• Deminerializasyon :

Anyon ve katyonların tamamen sudan alınmasıdır.

• Yumuşatma :

Sudaki kalsiyum magnezyum gibi sertlik yapan elementlerin iyon değiştirerek sudan alınması işlemidir.

• Dezenfeksiyon :

Virüs, bakteri, organik maddelerin bertaraf edilmesi yöntemidir.

Klorlama, ultraviyole ve ozonlama uygulama şekillerdir.

• Revese osmosis :

Kaynak suyu kalitesi veren sistemler yüksek basınçta membran filtrasyon esasına göre çalışır.

Tuzluluk oranı yüksek sistemlerde en etkili sistemdir.

• Mutfak tipi cihazlar :

Tortu filtrasyon, organik maddelerin bertaraf edilmesi ve reverse osmosis ünitelerden oluşur.

Sistem Özelliklerimiz ;

Uyguladığımız sistemler tam otomatiktir.

Kulandığımız tanklar polyester, St 37 epoksi kaplı veya paslanmaz çelik ürünlerdir. Küçük sistemlerde paket olarak imal edilerek yerinde montaj yapılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisleri

Evsel Nitelikli Atıksular - Endüstriyel Nitelikli Atıksular

Arıtma Tesislerinin Yapısal Özellikleri ;

Her iki tipteki atıksular için yapılan arıtma tesisleri Betonarme, Çelik Konstrüksiyon veya Polipropilen vb. malzemeden yapılır. Betonarme atıksu arıtma tesisleri yer üstünde veya yer altında inşa edilebilirler. Çelik Konstrüksiyondan yapılan arıtma sistemleri için korozyon ve periyodik boya gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır. Polipropilen vb. malzemeden yapılan tesisler çok yüksek debilere (birim zamandaki atıksu miktarı) hitap edememekle birlikte korozyon ve boya gerekisinimi gibi dezavantajları ortadan kaldırmaktadır.

Arıtma Tesislerinin Çalışma Prensibi ;

Arıtma tesislerinde kullanılacak olan arıtma yöntemi atıksuyun cinsine, atıksuyun karakterizasyonuna, atıksuyun miktarına ve arıtma tesisinin kurulacağı yere göre tespit edilir. Evsel nitelikli atıksular için genellikle Biyolojik Arıtma Yöntemleri kullanılır.

Biyolojik Arıtma Yöntemi ; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir.
Endüstriyel nitelikli atıksularda ise ; Fiziksel, Kimyasal veya Biyolojik Arıtma Yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Fiziksel Arıtma Yöntemi herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın veya biyolojik aktivite olmaksızın gerçekleştirilir. Kimyasal Arıtma Yöntemi ise kirliliğe yol açan maddelerin atıksuya atılan kimyasal maddeler ile reaksiyona girerek bertaraf edilmesi esasına dayanan bir yöntemdir.

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri ;

Paket Atıksu Arıtma tesisleri özellikle evsel atıksular ve küçük kapasiteli endüstriyel atıksular için kullanılır. Paket Atıksu Arıtma tesisleri, evsel atıksular için eşdeğer nüfus ile birlikte kullanılır. Eşdeğer nüfus, arıtma tesisinin kaç kişiye hitap edeceğini temsil eder. AKTİF ARITMA tarafından özel olarak dizayn edilen yüksek verimli ve ekonomik Paket Atıksu Arıtma tesisleri AKTİFPAK olarak isimlendirilir. Endüstriyel Atıksularda ise debiye göre (max 100 m3/gün) KİMPAK sistemleri kullanılır.

Atıksu Arıtma Tesisleri Sistem Özelliklerimiz

 

• Elektrik panosu PLC otomasyonlu, üzerinde ışıklı gösterge bulunmakta, sistemin çalışması pano üzerinden izlenebilmektedir.

• Sistem tamamen otomatik olup eleman gereksinimi yoktur.

• Mekanik ekipmanlarımızın tamamı ISO 9000 kalite belgelidir.

• Tesislerimizde kullandığımız tesisat malzemeleri plastik esaslı, yüksek basınçlı polipropilen olup paslanma tehlikesi yoktur.

• Arıtmadan çıkan fazla çamur, sistem içerisinde bertaraf edilmekte, atık çamur oluşmamaktadır.

• Sac Paket Tesisin montajı kolay, taşınabilir özelliktedir. Kompakt olup az yer kaplar.

• Sistemin elektrik sarfiyatı düşüktür.

• Elektrik panosunda kullanılan malzeme ve işçilik birinci sınıftır.

• Panoda voltaj düzensizliği ve faz kesilmesine karşı motor koruma ve faz koruma röleleri kullanılmaktadır.

• Biyolojik arıtma sistemimiz; "T.C. Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" deşarj standartlarının altında çalışır.

• Arıtma tesisinin çıkış suyu sulama suyu olarak kullanılmaktadır.

• Sistemin çalışması esnasında kesinlikle koku oluşmaz.

• Kullanılan ekipmanlarda ses düzeyi düşüktür. Gürültü oluşturmaz.

• Sistem garantisi sınırsızdır.

• Ekipman garantisi 2 yıldır. Garanti süresince sistem, teknik servisimiz tarafından periyodik olarak kontrol altında tutulur.

• Garanti süresi dolduğunda bile danışmanlık ve servis hizmetimiz devam eder.